YouTube video


英國皇室前主廚Darren McGrady喺個人Youtube頻道,親身示範製作英式鬆餅,兼同大家分享獨家食譜。英女皇都鍾意食㗎,亦係英國皇宮傳統下午茶入面嘅必備食品。


材料(以下份量可製約16個):
麵粉:3¼杯
軟牛油:113g
砂糖:½杯加1湯匙
泡打粉:4茶匙
雞蛋:1隻
牛奶:¾-1¼杯
葡萄乾(如果製作水果鬆餅):1杯
蛋黃(用於上光):1隻


製作方法:
步驟一:
預設焗爐到350度(華氏度),將麵粉、泡打粉同砂糖倒入大碗中。加入軟牛油並揉至麵包糠質地。

步驟二:
喺碗中心掘出一個位置,加入打勻嘅雞蛋同大約¾杯牛奶,用金屬勺將材料混合,但注意唔好過度混合。

步驟三:
如果混合物質地有小小乾身,可以逐漸加入剩餘嘅牛奶。

步驟四:
用麵粉灑在桌子上,將麵團揉成約1英寸厚,用2英寸圓形曲奇分切成一個個。再將佢哋分開放喺焗盤上,每個需分隔約1英寸。打勻蛋黃並刷喺鬆餅頂部。

步驟五:
焗大約15-20分鐘。完成!

可隨心加入果醬或奶油!快啲試吓整啦!

資料來源:Darren McGrady @YouTube