13 ‑ 14 Feb 2016 (everyday) 10am ‑ 11pm (13 hours)
Lantau Island, Hong Kong
free
contributed by


景灣安排咗一系列情人節活動,等你可以留多啲時間陪另一半同埋去拜年。只要預約好燭光晚餐,同埋記住以下時間同地點,當日就可以輕鬆過一個豐富嘅情人節。


情人節週末特備節目
2月13及14日 - 愉景北商場免費派發心鎖
於2 月13 及14 日指定時段到愉景北商場服務台,出示已「讚好」香港愉景灣Facebook 專頁的手機或平板電腦畫面,即可獲得心形愛情鎖乙個*,讓您倆可即時在愉景灣心鎖長廊扣上愛的宣言。

地點:愉景北商場服務台
日期:2 月13 及14 日
時段:下午4 時至晚上8 時
每日數量:400 個 (數量有限,先到先得)
* 凡於2 月13 日及14日下午4 時至8 時,出示已「讚好」香港愉景灣Facebook 專頁,可獲
得心形愛情鎖乙個,每人每日只可換領一個心形愛情鎖。每日限定400 個,數量有限,先到
先得。


2月13及14日 - 觀光馬車浪漫遊
坐上由兩匹歐洲純種駿馬拉動的觀光馬車,跟另一半欣賞愉景灣北部富歐陸色彩的特色建築及沿岸風光,猶如置身歐陸小鎮。想感受童話式的甜蜜?請按此查看詳情。


2月14日 - 經典千點心形燭光
大白灣沙灘每年情人節晚都會燃起千點心形燭光,在對岸迪士尼的煙花映襯下,見證無數愛的宣言,為您倆的甜蜜愛情故事添上難忘的一章。