28 Jan 2017 12am ‑ 7 Feb 2017 11:59pm (10 days 23 hours 59 minutes)
G/F, E-Max, KITEC, 1 Trademart Drive, Kowloon Bay, Hong Kong
priced
contributed by


【喜「戲」洋洋新年大喜訊】
就到農曆新年喇~星影匯 The Metroplex 有以下新春優惠:
喜訊一﹕ 年三十晚加開子夜場,2D電影票價一律$45!
喜訊二﹕ 初一至七憑年三十「子夜場戲票」購買成人戲票即減$45!
喜訊三﹕ 初一起至初七期間,VIP會員每日將收到不同的小食及飲品「買一送一」電子優惠券

仲唔快d叫埋朋友仔/ 屋企人一齊睇番場戲啦~