Ticketing
17 Mar 2017 (Fri) 8 ‑ 10pm (2 hours)
1 Airport Expo Boulevard, Chek Lap Kok, Hong Kong
$1480 / $980 / $580
contributed by


韓國天團SUPER JUNIOR的成員圭賢終於來香港搞首次個人演唱會, 亦是入伍前最後一個巡迴演唱會。 E.L.F.們要把握入伍前最後機會跟圭賢道別及表達你們對佢嘅支持呀!


公開發售座位表:

Hong Kong TicketingHong Kong Ticketing | public sale
17 Feb 2017 (Fri) 10am onward

(ended)
ViagogoViagogo | marketplace
17 Feb 2017 (Fri) 10am onward

(ended)
 
Lincoln Lam
18 Feb 2017 2am
★Super Junior 曺圭賢 香港站
2017年3月17日
1480票,A-24區,M排,2張連座
1480票,A-25區,Q排,4張連座
Whatsapp : ★+852 63862150★
Wechat : carcarticket2
 
Lincoln Lam
18 Feb 2017 4:20pm
★Super Junior 曺圭賢 香港站
2017年3月17日
1480票,A-24區,M排,1張
1480票,A-25區,Q排,4張連座
Whatsapp : ★+852 63862150★
Wechat : carcarticket2
 
Lincoln Lam
20 Feb 2017 12:10am
★Super Junior 曺圭賢 香港站
2017年3月17日
1480票,A-24區,M排,1張
1480票,A-25區,Q排,4張連座
Whatsapp : ★+852 63862150★
Wechat : carcarticket2
 
Whatsapp63862150
20 Feb 2017 12:43pm
★Super Junior 曺圭賢 香港站
2017年3月17日
1480票,A-24區,M排,1張
1480票,A-25區,Q排,4張連座
Whatsapp : ★+852 63862150★
Wechat : carcarticket2
 
AplusTicket AplusTicket
20 Feb 2017 2:31pm
[現票出讓] 曹圭賢 KYUHYU 香港演唱會2017

17/3/2017 (星期五)
580票, 區C15 位Q55-56, 2連位
1480票, 區A25 位M55-56, 2連位

尚餘上述門票, 所有門票均為現票,
九龍區地鐵沿線即日可交收!! Whatsapp 64964591
 
Lincoln Lam
21 Feb 2017 6:30pm
★Super Junior 曺圭賢 香港站
2017年3月17日
1480票,A-24區,M排,1張
1480票,A-25區,Q排,4張連座
Whatsapp : ★+852 63862150★
Wechat : carcarticket2
 
AplusTicket AplusTicket
22 Feb 2017 11:20am
[現票出讓] 曹圭賢 KYUHYU 香港演唱會2017

17/3/2017 (星期五)
1480票, 區A25 位M55-56, 2連位

尚餘上述門票, 所有門票均為現票,
九龍區地鐵沿線即日可交收!!

Whatsapp / Wechat: 64964591
instagram / Facebook: aaplusticket
 
Andy S Yip
22 Feb 2017 1:17pm
出讓SUPER JUNIOR圭賢個人香港演唱會2017
3月17日

$1480

BLOCK A-24 P行 兩張連位出讓SUPER JUNIOR圭賢個人香港演唱會2017
3月17日

$1480

BLOCK A-24 P行 兩張連位

現票在手! 可即日交收!
可微信(ID: AndyWoman1217)或whatsapp: +852 6156 1883查詢有關資料
 
Whatsapp63862150
22 Feb 2017 2:14pm
★Super Junior 曺圭賢 香港站
2017年3月17日
1480票,A-24區,M排,1張
1480票,A-25區,Q排,4張連座
Whatsapp : ★+852 63862150★
Wechat : carcarticket2
 
Andy S Yip
26 Feb 2017 11:43pm
出讓SUPER JUNIOR圭賢個人香港演唱會 3月17日

$1480

BLOCK A-24 P行 (43) 超近台單張

現票在手! 可即日交收!
可微信(ID: AndyWoman1217)或whatsapp: +852 6156 1883查詢有關資料
 
Andy S Yip
7 Mar 2017 1:59pm
出讓SUPER JUNIOR圭賢個人香港演唱會 3月17日

$580現票

C-2區 A行 5張連位
C-2區 B行 2張連位

現票在手! 可即日交收!
可微信(ID: AndyWoman1217)或whatsapp: +852 6156 1883查詢有關資料
 
Andy S Yip
10 Mar 2017 3:01am
出讓SUPER JUNIOR圭賢個人香港演唱會 3月17日

$580現票

C-2區 A行 單張

現票在手! 可即日交收!
可微信(ID: AndyWoman1217)或whatsapp: +852 6156 1883查詢有關資料
 
Andy S Yip
14 Mar 2017 12:31am
圭賢圭賢香港演唱會 2017 3月17日

$1480

BLOCK A-13 K行 34號位(面對延伸台) 單張

現票在手! 可即日交收!
可微信(ID: AndyWoman1217)或whatsapp: +852 6156 1883查詢有關資料