1 ‑ 31 Mar 2017 (everyday) 11:30am ‑ 11:30pm (12 hours)

free
contributed by


【歎住韓牛過生日】!!!

炑八韓烤預測: 本月平均壽星朋友又有N個啦!(壽星嘅朋友還好嗎!?哈哈 )
韓牛喺韓國有幾矜貴係人都知架啦~本月炑八韓烤就送出頂級1++韓牛俾壽星們!仲會按人數送出更多免費野食添,諗起都覺得幸福滿瀉呀!宜家就tag你班老友閨蜜同你慶祝啦생일 축하합니다~
#3月之星

生日優惠包括:
1/ 韓牛1客
2/ 2至6位送海帶湯1客及炑八豆粉年糕多士1客; 7至10位送海帶湯1客、芝士炸雞1客及炑八豆粉年糕多士1客
3/ 生日相架1張
4/ 免切餅費
5/ 韓式生日歌配套

溫馨提示:
* 記住要提早一日致電分店訂座及說明需享用生日優惠呀!
* 優惠只限晚市及宵夜
* 惠顧人數需為2位或以上
* 條款及細則請參考店內海報或致電查詢
#炑八韓烤 #生日驚喜 #3月壽星 #頂級韓牛 #生日飯

分店地址如下:
香港
北角電氣道233號城市中心商場1-3座地下24-49B號舖
銅鑼灣軒尼詩道502號黃金廣場 6/F
灣仔堅拿道西10號冠景樓1樓
灣仔克街9-13號地舖
銅鑼灣駱克道491-499號京都廣場2樓

九龍
太子彌敦道749號歐亞銀行大廈地庫
旺角彌敦道620-628號瓊華中心5樓
尖沙咀金馬倫道5號太興廣場2樓
九龍城太子道西408-410號1樓

新界
荃灣眾安街2-8號周合成大廈1樓
沙田沙田正街11-17號偉華中心2樓8號C舖
屯門屯隆街3號屯門市廣場2期1樓12及15-17A號舖
屯門湖翠路1號蝴蝶廣場3樓R307-310號舖
天水圍天秀路8號天一商城2樓2013舖

*分店營業時間只供參考,詳細請參閱官方網頁