22 Mar ‑ 3 May 2017 (everyday) 10am ‑ 10pm (12 hours)
香港九龍灣宏照道38號
free
contributed by


全港首個TOMICA巨型彈彈裝置將會陪大家度過今年復活節!濶12米高3.7米嘅TOMICA彈彈裝置係以TOMICA合金貨車為藍本設計而成,包括咗每位小朋友見到都興奮嘅瀡滑梯及波波池,只要在商場或TOMICA限定店購物滿指定金額,即可換領玩樂證一張,入去玩餐飽!


彈彈裝置旁更會展出巨型TOMICA Diorama,同場又有TOMICA期間限定店,L9仲有小小司機拍照區添!更多活動詳情,記得留意專頁啦!