22 ‑ 26 May 2017 (everyday) 4 ‑ 11am (7 hours)

free
contributed by


食個醒神早餐,又係一個醒晒嘅早晨!


醒「晨」一天,由麥當勞開始!麥當勞再次送上麥當勞超值早晨套餐$5優惠,顧客只需瀏覽http://campaign.mcdonalds.com.hk/ch/promotions/coupon-offer/170522/,於點餐時向職員展示電子優惠券或報章優惠券,即可獲得$5折扣優惠,一連五個早上陪你享用滋味超值早晨套餐,齊齊「麥麥歎,密密慳」!

醒「晨」優惠 HK$5超值早晨套餐優惠券
- 電子優惠券 : 只需瀏覽http://campaign.mcdonalds.com.hk/ch/promotions/coupon-offer/170522/,由5月22日至26日期間,於點餐時向餐廳職員展示電子優惠券,即可享指定優惠
- 隨報附送之優惠券 : 5月22日起隨多份報章附送,攜同優惠券正本到指定餐廳,即可享優惠


超值早晨套餐HK$5優惠券
1. 本券有效日期為2017年5月22日至5月26日,只適用於凌晨4時起至早上11時止。
2. 本券只適用於指定之香港麥當勞®餐廳 (山頂、海洋公園、海富中心、沙田馬場、跑馬地馬場、香港國際機場離境大堂及抵港大堂除外)。適用本券之餐廳可隨時被更改,恕不另行通知。
3. 本券不可兌換現金,每次惠顧只限使用一張及只限購買一份超值早晨套餐。
4. 本券不適用於醒晨早餐、開心樂園餐TM、各種形式之麥當勞®派對、主題派對、校園美食服務及24小時麥麥送®。
5. 本券不可與長者咭推介、其他折扣、推廣或優惠同時使用,包括麥樂會®及麥當勞媽咪會TM之推介。
6. 本券不適用於自助點餐機。
7. 套餐飲品可加指定金額轉配其他飲品,詳情請向店員查詢。
8. 請於付款前出示本券。
9. 食品供應視乎個別餐廳及食品供應量而異。數量有限,售完即止。
10. 圖片只供參考。
11. 如有任何爭議,麥當勞®有限公司保留最終決定權。

*有關「麥麥歎,密密慳」優惠推廣詳情,請密切留意香港麥當勞香港網頁www.mcdonalds.com.hk、各大報章廣告及餐廳內之宣傳品。