Ticketing
26 ‑ 29 Jan 2018 (everyday) 8:15 ‑ 11:15pm (3 hours)
9 Cheong Wan Road, Hung Hom, Hong Kong
$780 / $480 / $280
contributed by


update: 23/10/2017
官方宣佈加開1月29日最後一場

建行 (亞洲) 信用卡會員尊享優先訂票服務


update: 4/9/2017
更新信用卡優先訂票詳情


玉女掌門人返嚟喇~周慧敏Vivian最近喺雜誌訪問中透露將會喺出年1月尾開紅館演唱會,同Fans一齊慶祝出道30周年!暫時公佈咗場次將會由1月26日開始,會開幾多場就未知~如果想知更多詳情,就記住留意Timable喇!


公開發售座位表 (26/9/2017)加場公開發售座位表 (31/10/2017)

ViagogoViagogo | marketplace
11 Sep 2017 (Mon) 9am onward

(ended)
建行 (亞洲) 信用卡熱線 | credit card
11 Sep 2017 (Mon) 9am onward

(ended)
建行 (亞洲) 信用卡熱線 | addition
23 Oct 2017 (Mon) 9am onward

(ended)
URBTIXURBTIX | public sale
26 Sep 2017 (Tue) 10am onward

(ended)
URBTIXURBTIX | addition
31 Oct 2017 (Tue) 10am onward

(ended)
 
tel 96248846
20 Dec 2017 3:52pm
出售:周慧敏《一萬天荒愛未老》30周年演唱會 1月26-28日 $480 $280 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )
(即日面交,不用落訂)
 
tel 96248846
24 Dec 2017 12:38pm
出售:周慧敏《一萬天荒愛未老》30周年演唱會 1月26-28日 $480 $280 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )
(即日面交,不用落訂)
 
Terry Kathy Ching
24 Dec 2017 2:39pm
《一萬天荒愛未老 周慧敏30週年演唱會》 ( 最後2 張( 正面台) <) 2018/01/29 星期一 下午 08:15 280票: 55區, 36行, 2連位九龍區地鐵沿線即日可交收, 或順豐包郵, Whatsapp 98382981
 
tel 96248846
25 Dec 2017 12:11pm
出售:周慧敏《一萬天荒愛未老》30周年演唱會 1月26-28日 $480 $280 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )
(即日面交,不用落訂)
 
tel 96248846
1 Jan 2018 10:12am
出售:周慧敏《一萬天荒愛未老》30周年演唱會 1月26-28日 $480 $280 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )
(即日面交,不用落訂)
 
ministand
3 Jan 2018 12:49pm
出售 周慧敏香港演唱會 $780 兩張 AG行
wechat: happyday57
 
tel 96248846
10 Jan 2018 1:14pm
出售:周慧敏《一萬天荒愛未老》30周年演唱會 1月26-28日 $780 $480 $280 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )
(即日面交,不用落訂)
 
Jenny Lo
15 Jan 2018 10:58am
《出讓》✨出讓周慧敏演唱會✨

周慧敏《一萬天荒愛未老》30周年演唱會 2018

26,27/1 , $280門票,優先訂票連位門票

26/1, $280門票,49段34行(連位),$320一張
27/1, $280門票,49段37行(連位),$320一張

有意請what's app: 5177 8901
 
tel 96248846
15 Jan 2018 11:44am
出售:周慧敏《一萬天荒愛未老》30周年演唱會 1月26-29日 $780 $480 $280 連位門票

地點:紅館

1月26-29日 $780 $480 $280 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )

(即日面交,不用落訂)
 
tel 96248846
18 Jan 2018 12:38pm
出售:周慧敏《一萬天荒愛未老》30周年演唱會 1月26-29日 $780 $480 $280 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )
(即日面交,不用落訂)
 
zzzooo333
20 Jan 2018 2:20am
原價出讓
周慧敏 1月28日
2連位 7行
有意whatsapp95808809
 
tel 96248846
23 Jan 2018 4:44pm
出售:周慧敏《一萬天荒愛未老》30周年演唱會 1月26-29日 $780 $480 $280 連位門票

地點:紅館

1月26-29日 $780 $480 $280 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )

(即日面交,不用落訂)
 
cc
25 Jan 2018 3:50pm
放周慧敏
1月26日H行2連
1月27日H行4連
Whatsapp 51191779
WeChat : hkticketss
 
KK
26 Jan 2018 5:31pm
🔴少量特價/One ok rock
🔵周慧敏/五月天(澳門)
💁‍♂️門票詳細查詢請聯絡 +852 51088806
✳️WeChat: Cathywong14689
🔵一按查詢:https://goo.gl/re4bqP

🔵加手續費🔵
1️⃣周慧敏紅館演唱會 26/1-29/1
2️⃣五月天(澳門)26-28/1, 1/2
另有👍VIP 握手位置
 
fay
27 Jan 2018 1:16am
誠徵周慧敏29號演唱會兩張...最好係480🙏🏻
Whatsapp: 68256595
 
tel 96248846
27 Jan 2018 12:13pm
出售:周慧敏《一萬天荒愛未老》30周年演唱會 1月27-28日 7行 13行 21行 31行連位門票

地點:紅館

1月27日 13行 21行 連位門票

1月8日 7行 21行 31行 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )
(即日面交,不用落訂)
 
cc
27 Jan 2018 10:08pm
周慧敏30週年演唱會
1月28日
Section 44 row 18 780 2連
Section 66 row 15 780 2連
Section 65 row 32 280 2連
WhatsApp : 852 51191779
WeChat : hkticketss
 
tel 96248846
28 Jan 2018 11:49am
出售:周慧敏《一萬天荒愛未老》30周年演唱會 1月28日 $780 $480 連位門票

地點:紅館

1月28日 $780 $480 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )

(即日面交,不用落訂)
 
tel 96248846
28 Jan 2018 3:07pm
出售:周慧敏《一萬天荒愛未老》30周年演唱會 1月28日 5行 21行 連位門票

地點:紅館

1月28日 5行 21行 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )

(即日面交,不用落訂)
 
Sheep Sheep
28 Jan 2018 4:26pm
1月29日
Red 區 45 段 23行
$480 一張 x 2
原價出讓
Whatsapp 95089938