18 Nov 2017 ‑ 3 Jan 2018 (everyday) 10am ‑ 10pm (12 hours)
香港九龍城東頭村道180號
free
contributed by


又到聖誕!又到聖誕!令大小朋友愛不釋手的樂天熊仔餅今個聖誕就來到了KCP九龍城廣場,與大家一起過一個既開心又好玩的聖誕節。KCP九龍城廣場於20171118日至201813 期間將化身成充滿節日氣氛的九龍城廣場X樂天熊仔餅 聖誕遊樂園,樂天熊仔餅會帶領大家於園中四處遊玩,齊齊登上令人一玩難忘的樂天熊仔餅主題滑梯,再走到不同的聖誕裝置參觀及拍照,如逾6.2米高的樂天熊仔餅摩天輪過山車及聖等。另外,又可到樂天熊仔餅AR照相館,化身成可愛樂天熊仔拍照;而在商場消費及參加相關活動,更可帶走限量版樂天熊仔餅精品回家,一起共度快樂時光!


樂天熊仔餅滑梯
於場內商戶以電子貨幣(信用卡/易辦事/八達通) 作任何消費,連即日機印發票及簽賬存根,即可參加遊戲乙次。(每節限時10分鐘)

開放日期:11月18日至12月31日(逢星期六日及公眾假期)
開放時間:下午1時至7時
地點:B1樓層大堂


樂天熊仔餅AR照相館
站在鏡頭前,即可化身成可愛熊仔,完成上載至社交媒體的指定步驟,即可獲得樂天熊仔餅/精美禮品乙份。

開放日期:11月18日至2018年1月3日
開放時間:上午10時至下午10時
地點:B1樓層大堂
禮品派發日期: 11月18日至12月31日(逢星期六、日及公眾假期)
禮品派發時間: 下午1時至7時
禮品: 樂天熊仔餅乙盒 (11月18日至12月10日, 逢星期六、日及公眾假期) / 樂天熊仔餅A4文件夾乙個 (12月16日至12月31日, 逢星期六、日及公眾假期)樂天熊仔餅限量禮品消費換領
於場內商戶以電子貨幣(信用卡/易辦事/八達通) 消費滿HK$600,憑最多2張不同商戶的即日機印發票(每張金額必須為HK$100或以上) ,連同易辦事卡或信用卡簽賬存根,即可換領限量樂天熊仔餅保温壺乙個。

換領日期:12月11日至26日
換領時間:下午1時至9時
換領地點:UG顧客服務處


樂天熊仔餅限量版A4文件夾換領
顧客只要與樂天熊仔餅主題聖誕裝置合照,並完成上載至社交媒體的指定步驟,即可換領A4文件夾乙個。

日期:2017年11月20日起 (逢星期一至五) 至換完即止
時間:下午1時至7時
換領地點:UG顧客服務處