26 ‑ 27 Feb 2018 (everyday) 6 ‑ 9pm (3 hours)

$50
contributed by


KFC新一輪50蚊6件雞優惠又嚟啦!
星期一、二記得call齊親朋好友過肥年啦!

*6件雞包括3件上髀及3件下髀
*可選擇家鄉雞、香辣脆雞或狂惹香燒雞
*每人只可以$50購買6件雞一次及以$9加配格格脆薯塊 (普通)
*適用於全線香港KFC餐廳 (沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外)