26 Feb ‑ 31 Mar 2018 (everyday)

free
contributed by


【58個回收點 梗有一個在左近】
今個新年收到太多親友的賀禮,除了提醒對方下年唔駛咁重手咁好客之餘,2月26日開始可以捐去食德好3個中心及以下超過58個商場和屋苑回收點。

食物種類:
包裝/乾貨類等賀年食物、禮盒,亦歡迎捐贈糧油類生活食品或現金禮券

食物要求:
必須完好、尚未開封;最佳食用期/品質期必須為4月30日之後

#食得唔好嘥
#咪做大嘥鬼
#狗年開始日日惜食
#歡迎share