19 ‑ 20 Mar 2018 (everyday) 6 ‑ 9pm (3 hours)

$50
contributed by


今時今日,50蚊可能連一個飯都食唔到……
但係!星期一二就可以黎kfc買6件雞食啦,仲可以同埋朋友一齊分享添!

*只適用於2018年3月19日至20日(星期一至二),下午6時至晚上9時
*適用於全線香港餐廳 (沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外)
*6件雞包括3件上髀及3件下髀
*可選擇家鄉雞、香辣脆雞或狂惹香燒雞
*每人只可以$50購買6件雞一次及以$9加配格格脆薯塊 (普通)