Ticketing
1 May 2018 (Tue) 12:30 ‑ 3pm (2 hours 30 minutes)
3 May 2018 (Thu),
11 May 2018 (Fri) 7 ‑ 9:30pm (2 hours 30 minutes)

$600
contributed by

母親節保鮮花花束 工作坊/訂購


好多媽媽都會喺母親節叫仔女唔使送花俾自己, 但係其實佢地收到花嘅時候都係好開心的😁

今年可以考慮下送保鮮花花束, keep到出年母親節都ok, 媽媽可以日日見到你送嘅花束一定更開心😍

如果有時間, 當然參加工作坊親手整就最perfect啦!

工作坊內容:
  • 簡介保鮮花製作及保養方法
  • 運用鐵線及花貼處理保鮮花材
  • 自選花材顏色設計花束
  • 花束包裝


導師資歷:
持有DFA荷蘭花藝專科證書/
日本UDS協會保鮮花花藝及製作技術師資認證/
韓國KNDA大豆蠟裱花導師證書/
並於韓國完成KCCA Aroma Candle Master Class

報名工作坊/訂購花束:
inbox📩 or whatsapp 9016 0207


*相片僅供參考, 材料以工作坊當天提供為準
*工作坊採用現成保鮮花材
Timable TicketingTimable Ticketing | member sale
19 Apr 2018 (Thu) 10am onward

(ended)