27 ‑ 29 Apr 2018 (everyday) 1 ‑ 8pm (7 hours)
尖沙咀漆咸道南87-105號百利商業中心


嚟啦喂!徇眾要求全港最大婚嫁集中地百利商場搞【婚禮市集 x 開倉啦!】
結婚咁多錢要洗,無有怕,呢個月27-29號黎睇吓 !
婚紗、晚裝、媽咪衫、男裝🕺、姊妹裙、閃閃鞋瘋狂開倉之餘,仲有其他優惠至醒嘅你~仲使諗,手快有,手慢無呀