1 May 2018 (Tue),
12 Jun 2018 (Tue),
24 Jul 2018 (Tue),
14 Aug 2018 (Tue),
11 Sep 2018 (Tue),
9 Oct 2018 (Tue),
13 Nov 2018 (Tue),
4 Dec 2018 (Tue),
8 Jan 2019 (Tue),
19 Feb 2019 (Tue),
19 Mar 2019 (Tue) 12:45 ‑ 1:45pm (1 hour)
5 Edinburgh Place, Central, Hong Kong


香港小交響樂團於香港大會堂定期舉行的午間音樂會,以音樂洗滌心靈,讓大家在忙碌的一天中,趁著午餐時間輕鬆一下,一邊享用午餐,一邊欣賞美妙的室樂演奏。

歡迎自備午餐