Ticketing
21 ‑ 22 Jun 2019 (everyday) 8:15 ‑ 11:15pm (3 hours)
9 Cheong Wan Road, Hung Hom, Hong Kong
$780 / $580 / $380
contributed by


成7年冇開個人紅館演唱會嘅蘇永康,宣佈2019年6月會開演唱會喇!對上一次已經係2011年,當時食住《那誰》隻歌,然後隔2年再開Big Four,之後就一直冇乜動作喇!而家宣佈開演唱會,有半年時間出新歌丫!當然,舊歌總是最好聽的!是咪?

  • 請勿誤信非官方售票渠道
AEG TicketingAEG Ticketing | credit card
4 Mar 9am - 8 Mar 11:59pm

(ended)
ViagogoViagogo | marketplace
4 Mar (Mon) 9am onward

(ended)
URBTIXURBTIX | public sale
12 Mar (Tue) 10am onward

(ended)
 
fag da
23 May 8:51am
【出售】蘇永康香港演唱會2019 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: http://www.ticketbuynow.com/williamso/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
#蘇永康香港演唱會2019##蘇永康演唱會2019##蘇永康香港演唱會#
 
tel 96248846
23 May 12:26pm
出售:蘇永康演唱會 6月21-22日$780 (雙英前位)連位門票

紅館

$780 連位門票(雙英前位)

《即日面交,不用落訂》

有意請 whatsapp 96248846 (24hr)查詢
 
fag da
24 May 6:02pm
【出售】蘇永康香港演唱會2019 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: http://www.ticketbuynow.com/williamso/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
#蘇永康香港演唱會2019##蘇永康演唱會2019##蘇永康香港演唱會#
 
fag da
28 May 4:05pm
https://timable.com/event/1729233
 
fag da
28 May 4:09pm
【出售】蘇永康香港演唱會2019 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: http://www.ticketbuynow.com/williamso/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
#蘇永康香港演唱會2019##蘇永康演唱會2019##蘇永康香港演唱會#
 
fag da
29 May 4:19pm
【出售】蘇永康香港演唱會2019 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: http://www.ticketbuynow.com/williamso/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
#蘇永康香港演唱會2019##蘇永康演唱會2019##蘇永康香港演唱會#
 
fag da
30 May 3:47pm
【出售】蘇永康香港演唱會2019 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: http://www.ticketbuynow.com/williamso/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
#蘇永康香港演唱會2019##蘇永康演唱會2019#
 
fag da
31 May 10:26am
【出售】蘇永康香港演唱會2019 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: http://www.ticketbuynow.com/williamso/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
#蘇永康香港演唱會2019##蘇永康演唱會2019##蘇永康香港演唱會#
 
fag da
2 Jun 8:17pm
【出售】蘇永康香港演唱會2019 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: http://www.ticketbuynow.com/williamso/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
#蘇永康香港演唱會2019#
 
fag da
3 Jun 8:44pm
【出售】蘇永康香港演唱會2019 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: http://www.ticketbuynow.com/williamso/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
#蘇永康香港演唱會2019##蘇永康演唱會2019##蘇永康香港演唱會#
 
fag da
5 Jun 1:09am
【出售】蘇永康香港演唱會2019 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: http://www.ticketbuynow.com/williamso/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
#蘇永康香港演唱會2019##蘇永康演唱會2019##蘇永康香港演唱會#
 
fag da
5 Jun 4:48pm
【出售】蘇永康香港演唱會2019 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: http://www.ticketbuynow.com/williamso/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
#蘇永康香港演唱會2019#
 
tel 96248846
6 Jun 3:16pm
出售:蘇永康演唱會 6月21-22日$780 (雙英前位)連位門票

紅館

$780 連位門票(雙英前位)

《即日面交,不用落訂》

有意請 whatsapp 96248846 (24hr)查詢
 
fag da
7 Jun 2:08pm
【出售】蘇永康香港演唱會2019 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: http://www.ticketbuynow.com/williamso/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
#蘇永康香港演唱會2019##蘇永康演唱會2019##蘇永康香港演唱會#
 
Dragon
11 Jun 9:59pm
轉讓 蘇永康ALL THAT JAZZ (&POP) 22/06 $380 兩連/四連
有意請whatsapp 55979133
 
tel 96248846
14 Jun 5:22pm
出售:蘇永康演唱會 6月21-22日 BE行,22行,32行 連位門票

紅館

6月21日 BE行,24行,36行 連位門票

6月22日 AG行,22行,32行 連位門票

《即日面交,不用落訂》

有意請 whatsapp 96248846 (24hr)查詢
 
Hoi Ming Chan
16 Jun 2:32pm
蘇永康演唱會/容祖兒 演唱會/蕭敬騰演唱會

蘇永康演唱會/容祖兒 演唱會/蕭敬騰演唱會

$380

蘇永康演唱會(21/6)正面台三百八十元正有兩張連位

容祖兒 演唱會(8,20/8)580蚊兩張連位

蕭敬騰演唱會頭場 (30,31/8)680蚊 兩張連位
Whatapp60672990
 
tel 96248846
19 Jun 3:41pm
(超平特價) 蘇永康演唱會 6月21-22日 (雙英文字前位) 連位門票

紅館

6月21-22日

(雙英文字前位) 售$600

{可買多張,全部連位}

《特價門票不設問行數,位置服務,請見諒》

《即日面交,不用落訂》

有意請 whatsapp 96248846 (24hr)查詢
 
kh19850404
19 Jun 6:54pm
💚低於原價售蘇永康22/6尾場演唱會
580 售350
380 售250

580門票:
78段21行2連
48段24行2連
51段25行2連
50段22行2連
49段22行2連

380門票:
79段32行2連
47段31行2連

💜出售鄭秀文sammi演唱會門票
980門票
18/7:70段19行兩連
680門票
13/7:68段32行單丁/62段30行單丁
21/7:54段31行兩連/47段34行單丁
380門
16/7:
78段36行&37行前後位
48段36行單丁

有意電郵去 kh19850404@yahoo.com.hk 或 inbox我
 
cc
20 Jun 12:57pm
特價蘇永康演唱會!
6月21日22行 580x1 sell 400/1
6月22日23行 580 2連 sell 900/2

現票面交 無需落訂

WhatsApp 51191779
WeChat : hkticketss