4 ‑ 6 Jan 2019 (everyday) noon ‑ 10pm (10 hours)

$16
contributed by


流沙黃金新地 — 優先試食!!!

KFC 會員有福了!即刻經 KFC Facebook Inbox Message 打 👉「我要食流沙黃金新地」,就可以優先預購試食鹹蛋黃金系列嘅第一個驚喜,做全城首批食客!

預購時間:2018 年 12 月 31 日至 2019 年 1 月 3 日
試食時間:2019 年 1 月 4 日至 6 日 (正午 12 點後)
數量有限,售完即止。