1 ‑ 2 Nov 2019 (everyday) 7:30 ‑ 9:30pm (2 hours)
1 Nov 2019 (Fri) 11pm ‑ next day 1am (2 hours)
2 Nov 2019 (Sat) 2:30 ‑ 4:30pm (2 hours)
38 Nelson Street, Mongkok, Hong Kong
$480 / $380 / $280
contributed by


《殭屍邨》即將喺舞台上驚慄登場,The Club 會員優先訂票!
 
農曆七月又到喇!呢度係邊度?唔通係出晒名嘅殭屍屋村?. . . . . . . . . . . . . .
 
大家一直都好鍾意聽「鬼王」潘紹聰嘅恐怖在線,而嚟緊11月由「鬼王」潘紹聰監製嘅殭屍邨舞台劇就會喺旺角麥花臣場館有得睇。今次更會聯同神祕四人男子組合、石詠莉、岑樂怡、劉錫賢等舉行四場殭屍舞台劇,絕對破格又創新!

殭屍們已經等緊你喇,11月一齊睇一齊驚一齊叫啦!