Ticketing
7 ‑ 15 Feb 2020 (every Fri, Sat) 7:30 ‑ 8pm (30 minutes)
8 ‑ 16 Feb 2020 (every Sun, Sat) 2:30 ‑ 3pm (30 minutes)
8 ‑ 16 Feb 2020 (every Sun, Sat) 4:30 ‑ 5pm (30 minutes)
9 ‑ 16 Feb 2020 (every Sun) 10:30 ‑ 11am (30 minutes)
3 Tuen Hi Road, Tuen Mun, N.T. , Hong Kong
$200
contributed by


演出取消
原定於2020年2月7至9日及14至16日在屯門大會堂文娛廳舉行的大細路劇團《BB大過天 之 點、線、面》演出將會取消,觀眾請保留完整門票(連同票根)以辦理退票手續。
有關退票安排,請留意大細路劇團官方網站(www.jumbokids.org.hk)及臉書專頁公布的最新消息,或電郵至[email protected] 查詢。BB都入得劇場?
《BB 大過天 之 點、線、面》就最適合2-4歲嘅幼兒同家長觀賞,嶄新嘅幼兒劇場體驗同多感官刺激,仲有互動環節架,岩曬充滿好奇心嘅小寶寶!

「點」、「線」、「面」分別覺得別人比自己優。「點」覺得「線」比較靈活,「線」覺得「面」比較大方,「面」覺得「點」比較纖巧。三位朋友經常交往,但總是格格不入。

有一天,神秘人出現了。他硬要三人互相比較,強迫對方和自己一樣:把「點」刻意拉長,把「線」卷成一團,把「面」搓圓撳扁!三位朋友也嘗試跟隨,把自己與其他融合在一起,但最終事與願違⋯。

另一邊廂,原色三兄弟:紅黃藍卻高興地在隨着輕快的音樂翩翩起舞,三兄弟不分你我,互相照顧,互相扶持,互相合作拼合出不同的色彩,由簡單的三原色,演變成無窮無盡的光譜,在三兄弟的喜樂感染下,「點」、「線」、「面」也體驗了互相欣賞,和諧共處的重要:聚「點」成「線」,聚「線」成「面」,無分彼此。

每票只限一人進場。幼童不論年齡亦須憑票入場。
每場演出長約30分鐘,最適合2-4歲小朋友及家長一同觀賞。
每場演出後均設互動環節 (以粵語進行)。
門票不設劃位,觀賞演出時有可能需要坐在地上,觀眾宜穿輕便服飾。
主辦單位Google Form | early bird
20 Sep 2019 - 3 Oct 2019

(ended)
URBTIXURBTIX | public sale
3 Oct 2019 (Thu) 10am onward

(ended)