1 Jan 2020 (Wed) 8 ‑ 11:30pm (3 hours 30 minutes)
1 Expo Drive, Wan Chai, Hong Kong
需預先換領門票
contributed by


HSBC Red Mastercard呈獻2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮

校徽喺光線照射下,份外閃亮!
上面有奔跑中嘅兔仔,神氣嘅男生同微笑嘅女生,捧住打開嘅書本,向大家宣揚音樂帶嚟嘅樂趣!
各位樂迷,謹記校訓「學樂樂學」:音樂是向前的學問,學習是未知的快樂!

投票網址:https://usca.my903.com/

密切留意 903格:http://bit.ly/2NmZj3O 、 my903.com 商業電台 Facebook(https://www.facebook.com/my903/)、Instagram https://www.instagram.com/cr881903 及叱咤903宣傳廣播嘅叱咤最新消息!