1 Jun ‑ 31 Dec 2020 (everyday)
9 Cheong Wan Road, Hung Hom, Hong Kong
待定
contributed by


小明話會入紙開紅館呀!之前開過Star Hall嫁咋!真係好想小明可以開到紅館呀!如果而家入紙,又成功嘅話,最快都應該要2020下半年先開到喇!唔緊要!我等你!


.以上演唱會日期尚未確定,只屬消息、推測及估計,一切有待官方公佈
.請勿誤信非官方售票渠道