20 Dec 2019 ‑ 31 Mar 2020 (everyday) 11am ‑ 8pm (9 hours)
香港山頂道118號
free
contributed by今次維他奶特別以「神奇大豆的故事」為主題開設期間限定店,大家可以透過互動遊戲,認識更多大豆對個人以至地球帶嚟嘅益處,仲可以玩遊戲輕鬆贏禮品!場內有多個打卡位,同神奇大豆、巨型維他奶打卡拍照,更有機會獲得限定禮品一份𠻹,快啲一齊嚟近距離接觸神奇大豆啦!場內亦設有Vsmart「維他奶」智能飲品售賣機及膠樽/ 紙包盒 2 in 1回收機,俾你即場回收飲完嘅膠樽或紙包盒,為環保出一分力!