Ticketing
7 ‑ 15 Mar 2020 (every Sun, Sat) 3 ‑ 4:15pm (1 hour 15 minutes)
8 Mar 2020 (Sun),
14 Mar 2020 (Sat) noon ‑ 1:15pm (1 hour 15 minutes)
3 Tuen Hi Road, Tuen Mun, N.T. , Hong Kong
$220 (成人) / $110 (小童/學生/長者)
contributed by


小朋友面對困難、挫折容易退縮?

今次劇中主角勇勇與靚靚嫲嫲會帶大家勇踏歷險之旅,希望以勇氣、不屈不撓的精神一同面對困難逆境,展現小朋友神勇的一面。

機會難得,買飛趁早啊!!!

我哋星期日場次更設有演前工作坊,在早鳥優惠期間參加可享報名優惠每人$40 (原價$50)

(演前工作坊是在演出前,與小朋友作一些熱身活動、遊戲,讓小朋友在睇戲前了解這個劇,讓他們可更投入演出)


現設有早鳥優惠 (1月15日截止)
成人早鳥優惠價$190
小童學生半價優惠$110

「合家歡套票優惠」
$510(2位成人+1位學生/長者)
$610(2位成人+2位學生/長者)

**可直接上urbtix 購票**
(合家歡套票優惠由2020年1月16日至2020年2月15日止)
URBTIXURBTIX | public sale
31 Dec 2019 (Tue) 10am onward

(ended)
ViagogoViagogo | marketplace
31 Dec 2019 (Tue) 10am onward

(ended)