28 Mar 2020 (Sat) 8:30 ‑ 9:30pm (1 hour)

free
contributed by


【一小時60日倒數】
:喂熊貓熊貓,我細細聲講你知呀!我叫陳柏宇。
:我叫謝安琪。
:我哋兩個做咗今年「地球一小時」嘅活動大使呀!
:3月28日係我地地球人嘅大日子,到時記得早啲到呀!

:報告嚟緊「地球一小時」即將進入日倒數啦呢兩位大使唔止唱歌了得!嚟緊仲會將保護任務話過你知啦!