4 Feb 2020 (Tue) 3 ‑ 5pm (2 hours)
黃大仙鳳凰新村鳴鳳街51號地下
free
contributed by


逢星期二下午三點到五點﹐我哋都會嚟到龍翔道彩虹地鐵站C2出口側,牛池灣鄉樓梯口,開設社區回收推廣站﹐回收廢塑膠。

塑膠好好用﹐人人屋企有﹐但係點樣處理廢塑膠就費思量。如果你順手丟落垃圾桶﹐即係丟落堆填區。咁呢啲廢塑膠就要幾百年才可以分解﹐期間堆填區唔可以耕種﹐更加唔可以起樓﹐仲會污染土地和海洋。所以與其丟落垃圾桶﹐不如攞嚟倂我哋循環再造﹐造番新塑膠。

『黃大仙社區回收中心』係慈善團體──東九龍居民委員會向環保及自然教育基金申請嘅項目﹐做嘅係回收乾淨乾爽嘅廢塑膠。我哋收得嘅廢膠塑膠﹐分類後將交俾環保署認可嘅回收再造商﹐打成膠粒﹐再造新塑膠。