1 ‑ 31 Jul 2020 (everyday)
9 Cheong Wan Road, Hung Hom, Hong Kong
priced
contributed by


據媒體報導,歌神許冠傑原訂今年7月喺紅館舉6~7場演唱會,但因肺炎疫情關係已取消了計劃。

Sam哥同時亦都會開一場《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》為一班被疫情影響生計嘅演唱會同業籌款,真係患難見真情!

  • 演唱會原定7月,以上日子只供參考