23 ‑ 31 Oct 2020 (everyday)
9 Cheong Wan Road, Hung Hom, Hong Kong
待定
contributed by


Edmond 宣佈10月尾將會舉行第5次個人紅館演唱會,究竟會唔會成為疫後紅館第一騷呢?
歌迷要準備喇~希望到時唔駛戴住口罩睇啦~


.以上演唱會日期尚未確定,只屬消息、推測及估計,一切有待官方公佈
.請勿誤信非官方售票渠道