25 ‑ 31 Jul 2020 (everyday)
Hong Kong Island, Hong Kong
待定
contributed by

Update: 冇消息,應該都係延期


糖兄妹計劃舉行十周年音樂會,而家依計劃7月尾喺中環某live house舉行,若最終因疫情而開唔成,仍然會直播,總之一定會進行!

大家要留意喇!