23 Jan 2021 (Sat) 1 ‑ 4:30pm (3 hours 30 minutes)目的:協助舒緩失業人士在飲食方面的家庭開支,同時關顧受助家庭的健康
對象:沙田區受疫情影響之失業人士
名額: 100名
派發日期及時間: 星期六(23/1) 下午1:00 - 下午4:30
予已訂購之居民到特定地點取貨

內容:
呢個活動免費架,仲有野拎得走!亦都有機會可以做義工添!
活動為左協助開工不足或失業人士減省一點生活開資同埋食得有營健康。
只要掃一掃QR CODE,填妥google form進行申請。申請成功便可以獲得蔬菜包兩份(蔬菜包會分兩次派發,每次一份)。
蔬菜包新鮮又有營養,仲有專車車到區內指定地點(包括禾輋,馬鞍山等),等你嚟攞呀!

立即網上申請!
https://forms.gle/s63k5vurZHTuDbF69

主辦機構:路德會新翠少年中心
本計劃由「滙豐香港社區夥伴計劃2020」贊助