time7 ‑ 8 Mar 2014 (everyday) 8:15 ‑ 11:15pm (3 hours)
location9 Cheong Wan Road, Hung Hom, Hong Kong

fee$780 / $480 / $280
contributed by
not recommend

親身見證陳綺貞15年音樂創作歷程

當她開口唱歌,整個世界彷彿靜默了。
Live 幾乎已經成為陳綺貞的代名詞

2005年陳綺貞『花的姿態』演唱會 
門票在三天之內銷售一空
2007年 陳綺貞『A piece of summer』演唱會 
台北門票在四小時內銷售一空,創下台灣有史以來演唱會門票銷售速度最快紀錄

2009年初 陳綺貞『太陽』演唱會,台北小巨蛋門票造成系統大當機,
四小時內售完 讓許多無法參與的歌迷遺憾不已
2010年夏 陳綺貞『夏季練習曲』演唱會
全台灣四場演唱會門票三小時內秒殺售完,
台北演唱會更加演到四場,同樣瞬間秒殺!
我們已不需要再探究陳綺貞演唱會的魔力究竟是什麼

今年,絕對不能錯過,
201 陳綺貞 紅館
時間的歌

用這個夜晚,把你曾失去的找回來。
這是一個讓你休息的地方


座位表

曙光加場座位表 (3月7日場)

YouTube video

AEG Ticketing
credit card
AEG Ticketing
6 Jan 2014 9am - 10 Jan 2014 11:59pm

(ended)


URBTIX
public sale
URBTIX
14 Jan 2014 (Tue) 10am onward

(ended)


URBTIX
addition
URBTIX
17 Jan 2014 (Fri) 10am onward

(ended)
view all 349 comments
放3月8日陳綺貞280元門票一張!有意請來電67427124
7 Mar 2014 11:10pm
 
3月8日 陳綺貞演唱會放480元門票1張,有意請whatsapp 98710577
7 Mar 2014 11:45pm
 
[出讓] 陳綺貞 2014 3月8日 (星期六)
section64 row 24 $480
4連位 pls pm~~
8 Mar 2014 10:09am
 
(特價) 陳綺貞 時間的歌 香港演唱會 $780 $480 連位門票
3月8日 $780 連位門票 $1400 for 2
3月8日 $480 連位門票 $800 for 2
(門票可買2或4張)
tel 96248846 ( 致電 或 whatapps 都可以) 24 hr on call 來電要有顯示
8 Mar 2014 10:26am
 
求8/3 280或480或780一張 Tel or Whatsapp 66822234
8 Mar 2014 3:47pm
 
求$480/$780 一張 請電91238396
8 Mar 2014 4:09pm
 
求$280 一張 請直接來電61930872 感謝!!!
8 Mar 2014 5:13pm
 
#代購#陳綺貞香港演唱會2017 !搶先代購!即上 Ticketbuynow.com購票吧! 
購票連結: 
http://www.ticketbuynow.com/ticket/cheer_concert_04/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
13 Apr 8:59pm
 
#代購#陳綺貞香港演唱會2017 !搶先代購!即上 Ticketbuynow.com購票吧! 
購票連結: 
http://www.ticketbuynow.com/ticket/cheer_concert_04/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
17 Apr 11:24pm
 
【出售】陳綺貞香港演唱會2017 !搶先出售!即上 Ticketbuynow.com購票吧! 
購票連結: 
http://www.ticketbuynow.com/ticket/cheer_concert_04/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
20 Apr 12:21am
 
【出售】陳綺貞香港演唱會2017 !搶先出售!即上 Ticketbuynow.com購票吧! 
購票連結: 
http://www.ticketbuynow.com/ticket/cheer_concert_04/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
24 Apr 11:06pm
 
【出售】陳綺貞香港演唱會2017 !搶先出售!即上 Ticketbuynow.com購票吧! 
購票連結: 
http://www.ticketbuynow.com/ticket/cheer_concert_04/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
26 Apr 10:40pm
 
【出售】陳綺貞香港演唱會2017 !搶先出售!即上 Ticketbuynow.com購票吧! 
購票連結: 
http://www.ticketbuynow.com/ticket/cheer_concert_04/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
29 Apr 1:02am
 
【出售】陳綺貞香港演唱會2017 !搶先出售!即上 Ticketbuynow.com購票吧! 
購票連結: 
http://www.ticketbuynow.com/ticket/cheer_concert_04/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
3 May 8:56pm
 
【出售】陳綺貞香港演唱會2017 !搶先出售!即上 Ticketbuynow.com購票吧! 
購票連結: 
http://www.ticketbuynow.com/ticket/cheer_concert_04/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
5 May 11:41pm
 
【出售】陳綺貞香港演唱會2017 !搶先出售!即上 Ticketbuynow.com購票吧! 
購票連結: 
http://www.ticketbuynow.com/ticket/cheer_concert_04/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
8 May 1:29pm
 
【出售】陳綺貞香港演唱會2017 !搶先出售!即上 Ticketbuynow.com購票吧! 
購票連結: 
http://www.ticketbuynow.com/ticket/cheer_concert_04/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
9 May 6:46pm
 
【出售】陳綺貞香港演唱會2017 !搶先出售!即上 Ticketbuynow.com購票吧! 
購票連結: 
http://www.ticketbuynow.com/ticket/cheer_concert_04/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
11 May 7:16pm
 
【出售】陳綺貞香港演唱會2017 !搶先出售!即上 Ticketbuynow.com購票吧! 
購票連結: 
http://www.ticketbuynow.com/ticket/cheer_concert_04/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
14 May 2:28pm
 
【出售】陳綺貞香港演唱會2017 !搶先出售!即上 Ticketbuynow.com購票吧! 
購票連結: 
http://www.ticketbuynow.com/ticket/cheer_concert_04/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
16 May 11:24am
 

go to top

related events

(view all)

周杰倫《地表最強 2》世界巡迴演唱會2018 香港站

Update (1/11/2017) 官方公佈信用卡優先訂飛詳情 大家今年1月丁夠阿Jay Chou未呢? 未丁夠或者買唔到...

周杰倫《地表最強 2》世界巡迴演唱會2018 香港站
music @ Hong Kong Coliseum
15 - 25 Mar 2018

Celine Tam Live in Hong Kong

19/10/2017 致各位連登巴打, 唔係唱足4個月,係因為佢老闆話「今年年底或者出年年初可以去紅...

Celine Tam Live in Hong Kong
music @ Hong Kong Coliseum
1 Dec 2017 - 31 Mar 2018

王心凌"Cyndi Wants!"世界巡迴演唱會 香港站 2017 (節目取消)

Update (3 Oct 2017) 經紀人指演唱會取消了 台灣甜蜜教主王心凌Cyndi將會喺今年12月嚟香港開演唱會...

王心凌"Cyndi Wants!"世界巡迴演唱會 香港站 2017 (節目取消)
music @ HKCEC
25 Dec (Mon) 8pm (2hr 30min)
about    history    contact    iOS, Android    terms    for organizers    partners    Copyright © Timable Limited. All rights reserved.