events (2)  

「但願 - 光芒再現」升級再造藝術展

華懋集團 (「集團」)早前啟動了聖誕公共藝術項目「光藝共享」,透過項目融合環保及藝術,...

「但願 - 光芒再現」升級再造藝術展
art @ 如心廣場 1期 2/F 201室
27 Nov 2019 - 29 Feb 2020 11am (9hr)

PePe 主題迷你霓虹燈工作坊-2色亞加力膠板

扭扭扭迷你「霓虹燈」工作坊✨✨ 快啲整返一個PEPE 既迷你霓虹燈💥💥 超有成功感,點整都...

PePe 主題迷你霓虹燈工作坊-2色亞加力膠板
art @ Myosotis Flower
6 Jan - 6 Mar
about    history    contact    iOS, Android    terms    for organizers    partners    Copyright © Timable Limited. All rights reserved.