James


 
James
16 Jan 11:15am
【出售】 張學友 "A Classic Tour" 世界巡迴演唱會

28/1 HK$980票 Section 73段 13行 正面連位 (可2位或4位) 出@5K即放

歡迎港澳內地朋友查詢, 即日當面現金交收, 不用預先入數. ( 炒票免問 !!)

email : jameswong613@hotmail.com (出價即合)