events (13)   • Filter 》

燈工玻璃小瓶吹製入門工作坊 (3月)

「燈工」- 玻璃製作工藝之一。 隨創作者的設計構思,以火槍加熱並軟化不同顏色的玻璃棒...

燈工玻璃小瓶吹製入門工作坊 (3月)
style @ Some Thingsss
22 Mar (Fri) 7pm (3hr)

滴膠押花 / 鎢絲花燈工作坊 (3月第二期)

-封印終生美麗!2小時押花/鎢絲花燈班,將創意融入生活 -採用高質材料,保留乾花天然色澤...

滴膠押花 / 鎢絲花燈工作坊 (3月第二期)
style @ HK Leather Workshop
19 - 28 Mar (every Tue, Thu) 7:30pm (2hr)

燈工玻璃水滴飾物工作坊 (3月)

「燈工」- 以火槍加熱並軟化不同顏色的玻璃棒從而利用工具塑形。常應用於首飾及小擺設等...

燈工玻璃水滴飾物工作坊 (3月)
style @ Some Thingsss
30 Mar (Sat) 4pm (2hr)

燈工玻璃燈泡吊飾吹製工作坊 (3月)

小瓶飾物可放入香薰或香水,帶在身上會隨體溫散發出香氣,是溫暖人心的隨身小物喔! 「燈...

燈工玻璃燈泡吊飾吹製工作坊 (3月)
style @ Some Thingsss
31 Mar (Sun) 4pm (3hr)

燈工玻璃珠燒製入門工作坊 (4月)

一説到燒玻璃,大家可能會聯想到電視上吹製大型玻璃藝術品的畫面,認為燒玻璃是一種既花...

燈工玻璃珠燒製入門工作坊 (4月)
style @ Some Thingsss
5 Apr (Fri) 11am (3hr)

迷你玻璃藤枝香薰瓶工作坊 (4月)

「燈工」- 是玻璃製作工藝之一。 以火槍加熱並軟化不同顏色的玻璃棒從而利用工具塑形,...

迷你玻璃藤枝香薰瓶工作坊 (4月)
style @ Some Thingsss
5 Apr (Fri) 4pm (3hr)

燈工玻璃小瓶吹製入門工作坊 (4月)

「燈工」- 玻璃製作工藝之一。 隨創作者的設計構思,以火槍加熱並軟化不同顏色的玻璃棒...

燈工玻璃小瓶吹製入門工作坊 (4月)
style @ Some Thingsss
6 - 7 Apr 4pm (3hr)

香薰小瓶頸鏈 - 燈工玻璃吹製工作坊 (4月)

「燈工」- 是玻璃製作工藝之一。 以火槍加熱並軟化不同顏色的玻璃棒從而利用工具塑形,...

香薰小瓶頸鏈 - 燈工玻璃吹製工作坊 (4月)
style @ Some Thingsss
11 Apr (Thu) 7pm (3hr)

燈工玻璃燈泡吊飾吹製工作坊 (4月)

小瓶飾物可放入香薰或香水,帶在身上會隨體溫散發出香氣,是溫暖人心的隨身小物喔! 「燈...

燈工玻璃燈泡吊飾吹製工作坊 (4月)
style @ Some Thingsss
12 Apr (Fri) 7pm (3hr)

玻璃小瓶飾物 - 燈工玻璃吹製工作坊 (4月)

放入心愛的香水、清雅的乾花、海岸邊白白的細沙,還是單單盛載當下那幸福滿滿的感覺? 「...

玻璃小瓶飾物 - 燈工玻璃吹製工作坊 (4月)
style @ Some Thingsss
14 Apr (Sun) 11am (3hr)

燈工玻璃水滴飾物工作坊 (4月)

「燈工」- 以火槍加熱並軟化不同顏色的玻璃棒從而利用工具塑形。常應用於首飾及小擺設等...

燈工玻璃水滴飾物工作坊 (4月)
style @ Some Thingsss
17 Apr (Wed) 7pm (2hr)

燈工玻璃心形飾物工作坊 (4月)

「燈工」- 以火槍加熱並軟化不同顏色的玻璃棒從而利用工具塑形。常應用於首飾及小擺設等...

燈工玻璃心形飾物工作坊 (4月)
style @ Some Thingsss
25 Apr (Thu) 7pm (2hr)

扭扭扭迷你「霓虹燈」工作坊(單色輕便款)

扭扭扭迷你「霓虹燈」工作坊✨✨ 快啲整返一個好有自己style同意義既迷你霓虹燈💥💥 冷光...

扭扭扭迷你「霓虹燈」工作坊(單色輕便款)
lohas @ Myosotis Flower
19 Mar - 18 May
about    history    contact    iOS, Android    terms    for organizers    partners    Copyright © Timable Limited. All rights reserved.