events (33)   showing 31-33 • Filter 》

我的出前一丁工作坊+合味道工作坊 @香港國際機場二號客運大樓

哈日族喺日本一定去過杯麵博物館,以往日清喺香港也不時搞 pop up,畀大家玩下自製杯麵。粉...

我的出前一丁工作坊+合味道工作坊 @香港國際機場二號客運大樓
food & drink @ 童夢城通識學園
1 Dec 2016 - 31 Dec 2018 (every Mon, Tue, Thu, Fri) 11am (7hr)

昂坪360纜車「香港人尊享生日優惠」

生日優惠 香港居民於生日當天出示香港身份證,可以免費乘坐昂坪纜車標準車廂(來回)。 ...

昂坪360纜車「香港人尊享生日優惠」
jetso @ 昂坪360
1 Jan 2016 - 31 Aug 2018 (weekdays) 10am (8hr)

「城長.成長」展覽

香港藝術館策劃的「城長.成長」展覽12月8日起在尖沙咀梳士巴利花園藝術廣場舉行,展出兩...

「城長.成長」展覽
art @ Art Square at Salisbury Garden, Hong Kong Museum of Art
8 Dec 2017 - 30 Nov 2018
about    history    contact    iOS, Android    terms    for organizers    partners    Copyright © Timable Limited. All rights reserved.