tel 96248846
1 Jun 2016 12:04pm
放:五月天演唱會 尾場 $980 $580 $380 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )
(即日面交,不用落訂)
 
Karen Chu
1 Jun 2016 12:36pm
徵求1/6 連位2張
 
Terry Huen
1 Jun 2016 12:51pm
收 1/6 五月天連位2張 whatsapp :65075431 !!!
 
slo1234
1 Jun 2016 2:05pm
求1/6 連位2張 $380, $580 or $980. whatsapp 63832374
 
Raymond Li
1 Jun 2016 3:43pm
**收收收**任何黃子華 & 五月天 580

**放放放/換換換**五月天 980

1/6
45段 10行 x 2

接受580補錢+$600換(每張)

有意請盡量whatsapp 63187654,不要pm
 
錓歐陽
6 Nov 2018 5:07pm
注意:此人man fung,Whatsapp:66935644,賣假演唱會門票!態度惡劣!
 
錓歐陽
6 Nov 2018 5:24pm
注意:此人man fung,Whatsapp:66935644,賣假演唱會門票!仲唔俾退錢,各位要小心!