time29 Jun 2013 (Sat) 8:15 ‑ 11:15pm (3 hours)
location9 Cheong Wan Road, Hung Hom, Hong Kong

fee$680 / $480 / $280
contributed by
not recommend

A-Lin,台灣原住民籍女歌手,臺東阿美族原住民,出身高雄,臺東縣成功鎮人。暱稱為「天生歌姬」,演唱技巧優秀,嗓音渾厚磁性,為台灣著名的實力派歌手,曾數次入圍臺灣金曲獎,並多次受邀在重要的頒獎典禮上獻唱。YouTube video

URBTIX
public sale
URBTIX
13 May 2013 (Mon) 10am onward

(ended)
view all 27 comments
有冇2張$280 or $480
please pm or email lydf@live.com
12 Jun 2013 9:15pm
 
請問有無人放$280
請PM我, PLX
14 Jun 2013 12:38pm
 
原價出讓2張$280~
68段35行90/91位~
有意請email:kagomama5@hotmail.com
thanks~
14 Jun 2013 6:35pm
 
現放480 2張門票
corrine0924@hotmail.com
16 Jun 2013 10:41pm
 
放280 2張, 76段
email: nono6529@hotmail.com
19 Jun 2013 3:32pm
 
請問有無280 1張飛出讓 mars.seto@gmail.com
19 Jun 2013 11:44pm
 
有2張$280 門票, 對正舞台 有意請聯絡 mingkin1104@yahoo.com.hk
or PM
21 Jun 2013 5:48pm
 
出讓舞臺正面靚位$480飛兩張,有意請聯絡laumanting@yahoo.com.hk
24 Jun 2013 3:25pm
 
收1張$280門票,有意sd email to codyliang14@gmail.com
24 Jun 2013 11:51pm
 
有飞转让给我吗?236263898@qq.com
25 Jun 2013 2:38pm
 
收演唱會飛2張
有意EMAIL: saicar516@gmail.com
或 wtsapp: 66801373
直接留低座位編號及價錢 THX
26 Jun 2013 1:27pm
 
收 280*2 whatsapp 93388132 thanks
26 Jun 2013 4:23pm
 
收1張$280, Plz mail to daydreamerhk@msn.com
Thanks
26 Jun 2013 9:28pm
 
收$280x1,please send email to poman0912@hotmail.com,thx~
26 Jun 2013 11:30pm
 
收2張Ticket,
pls email:coryying@gmail.com
27 Jun 2013 2:10am
 
收2張280或480
email:sunday.lam@hotmail.com
27 Jun 2013 5:33pm
 
收1張$280 pls inbox kathy_babi@hotmail.com
28 Jun 2013 12:02am
 
收a-lin $280x1,
email:poman0912@hotmail.com
thank you
28 Jun 2013 11:40am
 
原價放$280兩張
Email: samuelyfl@gmail.com
28 Jun 2013 2:13pm
 
蝕讓: 原價 $680 - 78段20行 現售: $900 FOR 2 ! 有意請WHATSAPP : 56809249 / FB: forgethim0303@yahoo.com.hk, 只限北角地鐵站面交 ! THANKS.
28 Jun 2013 4:22pm
 

go to top

related events

(view all)

Ronghao Li "An Ideal World" Tour Live in Hong Kong

Ronghao Li will be holding his "An Ideal World" Tour in Hong Kong in Feb 2017. Fans please stay tuned!...

Ronghao Li "An Ideal World" Tour Live in Hong Kong
music @ Hong Kong Coliseum
1 - 28 Feb 2017

蔡琴《百萬精華演唱會》

華語歌壇天后蔡琴將會來港開演唱會,為大家唱出多首經典金曲! 一齊親臨現場,欣賞蔡琴極...

蔡琴《百萬精華演唱會》
music @ Hong Kong Coliseum
11 - 12 Nov 8:15pm (3hr)

許冠傑《請✓許冠傑演唱會》

萬眾期待! 歌神 Sam Hui 許冠傑 決定參選! 但最緊要係有你哋神聖嘅一票,投乜? 梗係投Sam歌...

許冠傑《請✓許冠傑演唱會》
music @ Hong Kong Coliseum
27 - 29 Oct 8:15pm (3hr)
about    history    contact    iOS, Android    terms    for organizers    partners    © 2016 Timable