time1 Jul 2013 (Mon) 2 ‑ 6pm (4 hours)
location香港九龍城啟德機場

fee$99 / $300 (只設企位)
contributed by
not recommend

表演單位: EXO, SHINee, HENRY, BoA, f(x), Mr., RubberBand

特別交通服務:
  • 演出當天早上10時30分至下午3時於油塘港鐡站(出口B)有免費接駁巴士接載已購票觀眾至演出場地 (觀眾需於登車時出示門票)
  • 演唱會完畢後有免費接駁巴士接載觀眾至油塘港鐡站

Hong Kong Ticketing
public sale
Hong Kong Ticketing
18 - 21 Jun 2013 10am - 8pm

(ended)


Hong Kong Ticketing
public sale
Hong Kong Ticketing
22 Jun 2013 (Sat) 10am onward

(ended)
有冇飛放,要兩張
18 Jun 2013 6:24pm
 
香港巨蛋音樂節,門票 4張,有意請inbox.
表演單位: EXO, SHINee, HENRY, BoA, f(x), Mr., RubberBand
Source: | Copyright c Timable
28 Jun 2013 5:45pm
 
有多1張只售$99 有意請FB INBOX THANKS
30 Jun 2013 9:28pm
 
代友放聽日巨蛋飛2張, 100一張! 聽日即日交收! thanks!
30 Jun 2013 9:48pm
 
放聽日巨蛋飛2張, 原價! 聽日即日交收!
30 Jun 2013 10:25pm
 
有冇巨蛋飛放?
1 Jul 2013 12:38am
 
有一張係手
有冇人要!!!!
1 Jul 2013 3:17am
 
有沒有人放巨蛋飛一張
18 Jun 2014 7:51pm
 

go to top

related events

(view all)

YUZU Asia Tour 2016 Summer NATSUIRO Live in Hong Kong

迎接出道20周年「日本民謠天團」柚子今日宣佈,今年夏季將舉辦首次亞洲巡迴演唱會 YUZU ASIA ...

YUZU Asia Tour 2016 Summer NATSUIRO Live in Hong Kong
music @ Music Zone, KITEC
12 Jul (Tue) 7pm (2hr 30min)

KANA-BOON《團麵大排名》巡迴演唱會2016

來自日本大阪四人樂團KANA-BOON,音樂是充滿青春、活力的搖滾樂,在大阪早就有高人氣,在參...

KANA-BOON《團麵大排名》巡迴演唱會2016
music @ Music Zone, KITEC
9 Jul (Sat) 8pm (2hr)

家駒愛心延續慈善演唱會

由葉世榮擔任發起人的《家駒…愛心延續慈善演唱會2016》,已鐵定於Beyond已故主音黃家駒6月10...

家駒愛心延續慈善演唱會
music @ Hall 5BC, HKCEC
10 Jun (Fri) 8:15pm (3hr)
about    history    contact    iOS, Android    terms    for organizers    partners    © 2016 Timable