1 Jun ‑ 31 Dec 2017 (everyday) 10am ‑ 6pm (8 hours)
香港大嶼山昂坪
free
contributed by


昂坪360纜車今年10周年喇!雖然佢哋1月開始就會暫停服務更換纜索,服務預計6月初先會恢復返~但到時喺指定日子出世嘅10歲小朋友就正喇!因為昂坪360為咗慶祝10周年,推出咗10歲小朋友可以無限次免費乘搭標準車廂至年底嘅優惠呀!

只要小朋友係喺2006年9月18日至2007年9月17日出生嘅10歲小童,就可以喺今年12月31日前無限次免費乘搭標準車廂吊車之旅,與該名10歲小童同行之最多兩名成人可獲9折優惠,絕對係一家大細嘅好去處呀!

*昂坪360纜車確實重開日子仍有待官方公佈