Ticketing
4 ‑ 5 May 2018 (everyday) 8:15 ‑ 11:15pm (3 hours)
9 Cheong Wan Road, Hung Hom, Hong Kong
$780 / $480 / $280
contributed by


台灣天團五月天放出嘅紅館五月檔期,原來就係由GiGi梁詠琪奪得!GiGi對上一次紅館演唱會已經要數到七年前,相信好多Fans都等得好心急!佢亦都喺訪問中表示演唱會已經confirm咗係5月4、5號兩日舉行,之前因為夾唔到香港嘅場地,所以巡迴就冇香港站。佢一直都覺得對香港歌迷感到抱歉,今次冷手執個熱煎堆,真係要多謝五月天咁話呀!公開發售座位表 (6/3/2018)

AEG TicketingAEG Ticketing | credit card
5 Feb 2018 9am - 9 Feb 2018 11:59pm

(ended)
URBTIXURBTIX | public sale
6 Mar 2018 (Tue) 10am onward

(ended)
 
imaresnaelfans
3 Apr 2018 9:28pm
專業訂票

歡迎內地澳門台灣朋友訂購
whatsapp:55892869
wechat:spurtsang4
旺旺:spurtsang
FACEBOOK GROUP: https://www.facebook.com/groups/343533672487680
 
tel 96248846
4 Apr 2018 3:42pm
出售:梁詠琪 演唱會 5月4日 (雙英文字前位) 連位門票

地點:紅館

5月4日 (雙英文字前位) 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )

(即日面交,不用落訂)
 
Terry Kathy Ching
6 Apr 2018 1:34am
梁詠琪好時辰 演唱會 現票
2018/05/05 星期六 $480
段: 46 行: 30 2 連 whatapp 98382981
 
CHERRY TO
7 Apr 2018 8:42pm
5/5 $480 飛兩張換4/5 $480 兩張有嗎?what’s app 93509636
 
tel 96248846
10 Apr 2018 12:05pm
出售:梁詠琪 演唱會 5月4日 (雙英文字前位) 連位門票

地點:紅館

5月4日 (雙英文字前位) 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )

(即日面交,不用落訂)
 
Chan Fan
23 Apr 2018 10:59pm
HKTVMALL 購物滿$400減$100再送$100電子優惠券 優惠碼

新客戶<VIP>優惠碼: ReGx67d
購物滿$400,付款時輸入此優惠碼即減$100。
額外再送你一張$100電子優惠券下次購物使用。

https://www.hktvmall.com/
 
Chan Fan
23 Apr 2018 10:59pm
HKTVMALL 購物滿$400減$100 再送$100電子優惠券 優惠碼

新客戶<VIP>優惠碼: ReGx67d
購物滿$400,付款時輸入此優惠碼即減$100。
額外再送你一張$100電子優惠券下次購物使用。

https://www.hktvmall.com/
 
tel 96248846
26 Apr 2018 1:12pm
出售:梁詠琪 演唱會 5月5日 (雙英文字前位) 連位門票

地點:紅館

5月5日 (雙英文字前位) 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )

(即日面交,不用落訂)
 
So Tak Yan
26 Apr 2018 2:12pm
想4/5 $480兩張換 5/5 $480兩張,如可以whatapps 60341484
 
tel 96248846
30 Apr 2018 11:50am
出售:梁詠琪 演唱會 5月4-5日 $480 連位門票

地點:紅館

5月4-5日 $480 連位門票


tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )

(即日面交,不用落訂)
 
Chan Fan
1 May 2018 3:19am
HKTVmall 超抵網購優惠 買$400減$100再送$100

買滿 $400輸入優惠碼: ReGx67d 即減 $100,再送 $100電子優惠券。

*只限新客戶/新註冊帳號

https://www.hktvmall.com
 
Chan Fan
1 May 2018 3:19am
HKTVmall 超抵 網購優惠 買$400減$100再送$100

買滿 $400輸入優惠碼: ReGx67d 即減 $100,再送 $100電子優惠券。

*只限新客戶/新註冊帳號

https://www.hktvmall.com
 
cc
2 May 2018 12:23pm
收梁詠琪
Whatsapp 51191779
WeChat: hkticketss
 
tel 96248846
2 May 2018 1:35pm
出售:梁詠琪 演唱會 5月5日 $780 連位門票

地點:紅館

5月5日 $780 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )

(即日面交,不用落訂)
 
cphcph777
3 May 2018 12:13pm
收徵求: 梁詠琪演唱會 連位門票

請whatapp至:52405295
 
KK
4 May 2018 12:17am
🔥五月天/梁詠琪/張敬軒(加場)
🎊歡迎查詢53716214 /PM

✔️五月天
5月4-6,11-13 號 7:15pm開始
門票 1180,880,680,480 企位680
⭐️VIP 內場前排/握手位 !

✔️梁詠琪4,5/5 紅館
門票 780/480/280

✔️張敬軒(加場)15-19/6 紅館
門票 780/480/280
 
cc
4 May 2018 8:46pm
收梁詠琪
Whatsapp 51191779
WeChat : hkticketss
 
KK
5 May 2018 1:51am
🔥五月天/梁詠琪/張敬軒(加場)
🎊歡迎查詢53716214 /PM

✔️五月天
5月4-6,11-13 號 7:15pm開始
門票 1180,880,680,480 企位680
⭐️VIP 內場前排/握手位 !

✔️梁詠琪4,5/5 紅館
門票 780/480/280

✔️張敬軒(加場)15-19/6 紅館
門票 780/480/280
 
KK
5 May 2018 1:57am
🔥五月天/梁詠琪/張敬軒(加場)
🎊歡迎查詢53716214 /PM

✔️五月天
5月4-6,11-13 號 7:15pm開始
門票 1180,880,680,480 企位680
⭐️VIP 內場前排/握手位 !

✔️梁詠琪4,5/5 紅館
門票 780/480/280

✔️張敬軒(加場)15-19/6 紅館
門票 780/480/280.
 
cc
5 May 2018 9:04am
原價轉讓/可換12或14日場!
我們古巨基世界巡迴演唱會
5月10日780 單丁/2連/3連/4連前排靚位
5月13日780 2連
現票即日交收
WhatsApp 852 51191779
WeChat : hkticketss