Ticketing
7 ‑ 9 Sep 2018 (everyday),
14 ‑ 16 Sep 2018 (everyday) 8:15 ‑ 11:15pm (3 hours)
9 Cheong Wan Road, Hung Hom, Hong Kong
$880 / $580 / $380 / $180
contributed by


Update 22/6/2018: 官方公佈詳情有歌迷報料俾我哋知小鳳姐9月又開演唱會喇!
大家又可以「熱烈地彈琴熱烈地唱...」喇~
快啲問定阿爸阿媽睇唔睇啦!


現時The Club會員可尊享以優惠價換領演唱會門票,詳情如下:
300 Club積分+HKD 820 或 4,400積分→ 價值$880門票
300 Club積分+HKD 320 或 1,900積分 → 價值$380門票
300 Club積分+HKD 120 或 900積分 → 價值$180門票

公開發售座位表

ViagogoViagogo | marketplace
25 Jun 2018 (Mon) 9am onward

(ended)
The ClubThe Club | member sale
25 Jun 2018 9am - 29 Jun 2018 11:59pm

(ended)
The ClubThe Club | public sale
20 Jul 2018 12am - 21 Aug 2018 12am

(ended)
URBTIXURBTIX | public sale
5 Jul 2018 (Thu) 10am onward

(ended)
 
tel 96248846
6 Jul 2018 4:36pm
出售:徐小鳳《金光燦爛》演唱會 2018 $880 $180 連位門票

地點:紅館

$880 $180 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )

(即日面交,不用落訂)
 
tel 96248846
16 Jul 2018 1pm
出售:徐小鳳《金光燦爛》演唱會 2018 $880 $180 連位門票

地點:紅館

$880 $180 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )

(即日面交,不用落訂)
 
tel 96248846
21 Jul 2018 10:32am
出售:徐小鳳《金光燦爛》演唱會 2018 $880 $180 連位門票

地點:紅館

$880 $180 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )

(即日面交,不用落訂)
 
tel 96248846
22 Jul 2018 2:14pm
出售:徐小鳳《金光燦爛》演唱會 2018 $880 $180 連位門票

地點:紅館

$880 $180 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )

(即日面交,不用落訂)
 
tel 96248846
10 Aug 2018 2:51pm
出售:徐小鳳《金光燦爛》演唱會 2018 $880 連位門票

地點:紅館

$880 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )

(即日面交,不用落訂)
 
tel 96248846
10 Aug 2018 3:04pm
出售:徐小鳳《金光燦爛》演唱會 2018 8月8,15日 $880 連位門票

地點:紅館

8月8,15日 $880 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )

(即日面交,不用落訂)
 
tel 96248846
17 Aug 2018 1:33pm
出售:徐小鳳《金光燦爛》演唱會 2018 $180 連位門票

地點:紅館

$880 $180 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )

(即日面交,不用落訂)
 
tel 96248846
23 Aug 2018 2:09pm
出售:徐小鳳《金光燦爛》演唱會 2018 $880 $180 連位門票

地點:紅館

$880 $180 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )

(即日面交,不用落訂)
 
tel 96248846
29 Aug 2018 11:12am
出售:徐小鳳《金光燦爛》演唱會 2018 $880 $180 連位門票

地點:紅館

$880 $180 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )

(即日面交,不用落訂)
 
tel 96248846
2 Sep 2018 11:15am
出售:徐小鳳《金光燦爛》演唱會 2018 $880 $180 連位門票

地點:紅館

$880 $180 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )

(即日面交,不用落訂)
 
fag da
5 Sep 2018 3:09pm
【出售】徐小鳳香港演唱會2018 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: https://www.ticketbuynow.com/seventeen/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
#徐小鳳香港演唱會2018##徐小鳳演唱會2018##徐小鳳香港演唱會#
 
Helen Lam
7 Sep 2018 10:10pm
原價出讓 $380門票1張
日期: 9/9/2018
門票: 綠區 67段
What's app: 6103 7787
 
tel 96248846
8 Sep 2018 11:33am
出售:徐小鳳《金光燦爛》 演唱會 9月8-9日 C行 3行 門票

地點:紅館

9月8日 3行 x1

9月9日 C行 x3連位 門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )

(即日面交,不用落訂)
 
tel 96248846
9 Sep 2018 11:19am
出售:徐小鳳《金光燦爛》 演唱會 9月9日 C行 3行 門票

地點:紅館

9月9日 C行 x3連位 門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )

(即日面交,不用落訂)
 
fag da
11 Sep 2018 9:52am
【出售】徐小鳳香港演唱會2018 ! Ticketbuynow.com有得代購!
購票連結: https://www.ticketbuynow.com/seventeen/
查詢電話:(852)2809 2832 / (86)15507575856
即時購票熱線:(852)2809 2832 / (86)15507575856
微信号:raymondchanbingo
Whatsapp 9484 2018
qq:704056310
service@ticketbuynow.com
#徐小鳳香港演唱會2018##徐小鳳演唱會2018##徐小鳳香港演唱會#
 
tel 96248846
11 Sep 2018 2:35pm
出售:徐小鳳《金光燦爛》演唱會 2018 各天 $880 $380 連位門票

地點:紅館

各天 $880 $380 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )

(即日面交,不用落訂)