13 ‑ 24 Aug 2018 (weekdays) 11am ‑ 8pm (9 hours)
18 ‑ 25 Aug 2018 (every Sat) 11am ‑ 4pm (5 hours)
觀塘美興工業大廈B座8樓B2室
free
contributed by


早前反應熱烈的觀塘新購物點”Oh Mart” 波鞋展銷,將再接再厲由 8 月 13 日 至 8 月 24 日舉行第二擊,參與是次展銷品牌包括 Nike、Adidas、Puma、Vans, 多款精選波鞋低至$199 起,今次更加推正貨 Casio 手錶,低至$120 發售,仲有低至$100 起的 People by People 偏光太陽眼鏡,現場超過 100 款波鞋、手錶、 太陽眼鏡任你選購,部份鞋款更是春夏新款,機會難逢,萬勿錯過!現場所有貨品不設退換。