Ticketing
1 ‑ 2 Aug 2019 (everyday) 8:15 ‑ 10:45pm (2 hours 30 minutes)
38 Nelson Street, Mongkok, Hong Kong
$680 / $480
contributed by


呼應20年前 恭碩良 ( Jun Kung 恭碩良 )第一張專輯《Here & Now》,回到原點,面對當初的自己;而今天在此,不但初心不變,反而更堅持、更堅定,就在此時此地,繼續愛音樂。

Jun對生活一向隨性而行,唯獨對聲音、對音樂令他偏執如癡。在錄音房或舞台上的他,細至如鼓設置的位置、咪的擺位,甚至每一條音軌的聲度,都要絲毫不差,方可讓他表現出最佳的音樂。

是次《#SHURE 呈獻 Jun Kung 恭碩良Right Here Right Now Live 2019》考驗的是二十年前的他,要他在舞台上重塑當日CD原來版本的聲音、音樂。真正的樂迷,洗耳恭聽。創作人恭碩良玩音樂一樓都係咁正,不過佢就好少有個人騷嘅,通常都係同人夾多!但聽講今次佢會開個人演唱會喎~機會嚟喇!飛雲!
ViagogoViagogo | marketplace
7 May 2019 (Tue) 10am onward

(ended)
The ClubThe Club | pre-booking
7 May 2019 10am - 11 May 2019 11:59pm

(ended)
CitylineCityline | public sale
15 May 2019 (Wed) 10am onward

(ended)
Timable TicketingTimable Ticketing | application
29 May 2019 6:30pm - 10 Jun 2019 noon

(ended)
 
馬時上上
15 Apr 2019 9:07pm
專業代訂

歡迎港澳台朋友查詢
whatsapp:55892869
wechat:spurtsang4
旺旺:spurtsang
IG:bonniewongbibi
FACEBOOK GROUP: https://www.facebook.com/groups/343533672487680