Ticketing
21 Aug 2019 (Wed) 7 ‑ 8:30pm (1 hour 30 minutes)
1 Expo Drive, Wan Chai, Hong Kong
$1088 / $988 / $788 / $588
contributed by


​平日夜晚,想睇搞笑嘅show減吓壓?不如入場睇國際著名喜劇演員Trevor Noah搞嘅棟篤笑《TREVOR NOAH LOUD & CLEAR TOUR 2019》啦!Trevor Noah係2017年MTV影視大獎最佳主持人得主,更榮獲艾美獎創意藝術獎,可見實力非凡!佢早年嘅棟篤笑表演亦廣受歡迎,喺2012年嘅表演 ‘The Racist’ 更座無虛席,成為當年嘅熱門節目!8月21日,一齊嚟會展欣賞呢場精彩嘅棟篤笑啦!
Hong Kong TicketingHong Kong Ticketing | public sale
24 May (Fri) 10am onward

1) 網上: http://www.hkticketing.com/
2) 電話: 31-288-288 (10am - 8pm)
3) 門市: 指定通利琴行、K11 Select及7 間場館售票處

門市地址: http://timable.com/blog/259294
Go
ViagogoViagogo | marketplace
24 May (Fri) 10am onward

用戶可在 viagogo 平台上自由買賣門票
Go