16 Dec 2019 (Mon)
Hong Kong
free
contributed by


【認識祖國·認識香港系列比賽 2019】
你對攝影係咪好有興趣呢📸📸🎞?😏😏又想要發揮你攝影才能嘅機會💪🎉🥳🤩?
咁就要快D參加公開組『人際·網絡』攝影比賽啦 !!!! 👍👏✊
比賽日期:由即日起至2019年12月16日 (星期一)晚上11時59分59秒
組別: 以個人為單位,年齡不限
比賽設有冠🥇、亞🥈及季軍🥉,當中包括豐富獎品
冠軍:攝影用品及書券總值約港幣5500🏆
亞軍:攝影用品及書券總值約港幣3200🏆
季軍:攝影用品及書券總值約港幣2000🏆

有關詳情請看章程:
章程: https://bit.ly/2lbqiUw
報名表格: https://forms.gle/wMqWRZsnC2g4FMaU7