9 Oct 2021 (Sat) 2 ‑ 5pm (3 hours)
堅尼地城城西道3號
只限 Facebook 專頁 Fans 參與,可即場讚好Facebook 專頁加入
contributed by

Update 8/10/2021:

一換一・玩具市集 將會取消

受惡劣天氣影響,考慮到參加者及義工們的安全,我們決定提早取消明天舉行的一換一・玩具市集!

我哋下次活動再見啦!
大定準備好未呢?「一換一.玩具市集」又返嚟啦!今次嘅舉辦地點輪到港島區啦!

今次市集內容同上次一樣相當豐富,我哋早前已經招募多個小檔主,各自準備咗好多心愛嘅玩具嚟交換,小朋友一定會換到啱心水嘅!

市集仲設有再生玩具試玩攤位及全新嘅「考你反應=> 一分鐘挑戰遊戲」環節,係呢個環節我哋聯同一眾學生義工設計咗數款遊戲,有趣好玩嘅同時,又可以訓練小朋友嘅反應及手眼協調等!

注意事項:
- 活動只限 Facebook 專頁 Fans 參與,我們同時歡迎參加者即場讚好我們的 Facebook 專頁加入
  • 參加者請於網上報名,名額有限,先到先得
  • 不建議以毛公仔、大型玩具及手辦公仔作為交換
  • 基於衛生原因,請先在家中消毒所有玩具 / 圖書
  • 所有玩具請於活動完結時帶走,再生玩具店不設回收或處理
  • 再生玩具店僅提供交換機會和平台,過程中的公平、質量、服務問題,請交換雙方自行協商,再生玩具店不承擔責任
  • 再生玩具店保留最終決定權