5 May 2014 12am ‑ 11 May 2014 11:59pm (6 days 23 hours 59 minutes)

$578起
contributed by《訂酒店,送$0機位》 ~\(≧▽≦)/~
今晚午夜12點(聽日凌晨0時)開搶啦!
$0機位有限,先搶先得!

香港/澳門出發$0機位航線
⊕ 香港 》 亞庇(沙巴)
⊕ 澳門 》 曼谷/清邁/吉隆坡

詳情搶先睇: http://bit.ly/1fZyZCJ

訂購日期: 2014年5月5-11日
出發日期: 2014年5月15日-6月30日

其他免費航線
⊕ 吉隆坡 》 浮羅交怡/檳城/瓜拉丁加奴(瓜拉登嘉樓)/古晉/新加坡/暹粒/曼谷/喀比
⊕ 曼谷 》 清邁/布吉/喀比/金邊/河內/胡志明市
⊕ 以及更多精彩航線!

只要訂《機票+酒店》套票,就有機會搶到免費機位啦~~
大家準備準備啦,今晚不見不散!