KK
5 Nov 2017 11:34am
草蜢 紅館演唱會 2017
🔴480/300票 有少量特價

💁‍♂️門票詳細查詢請聯絡 +852 54031333/PM
✳️WeChat: Cathywong14689

票價:$780/480/300
演唱日期:11月5-8,10號
演出地點:紅磡體育館

另有VIP 握手位置
💁‍♂️門票詳細查詢請聯絡 +852 54031333/PM
 
tel 96248846
5 Nov 2017 4:29pm
出售:草蜢香港演唱會 11月6-8日 $780 連位門票(前位)

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )
(即日面交,不用落訂)
 
Dragon
5 Nov 2017 5:15pm
原價出讓 10/11 $300 兩連 段: 44 行: 31
有意whatsapp 55979133
 
Missss Cheng
6 Nov 2017 7:49am
[放] 草蜢演唱會
8/11 $780 Red 9行 2張
Whatsapp 60888438
 
tel 96248846
6 Nov 2017 9:30am
出售:草蜢香港演唱會 11月6-8日 $780 C,1行 連位門票(前位)

11月6日 1行 連位門票
11月7日 VIP C行 連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )
(即日面交,不用落訂)
 
tel 96248846
6 Nov 2017 9:40am
(超平特價) 草蜢香港演唱會 11月6-8日 $480 $300 連位門票

11月6,8日 $300連位門票
11月8日 $480連位門票

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )
(即日面交,不用落訂)
 
KK
6 Nov 2017 12:29pm
草蜢 紅館演唱會 2017
🔴480/300票 有少量特價

草蜢 紅館演唱會 2017 明星區握手位
💁‍♂️門票詳細查詢請聯絡 +852 54031333/PM
✳️WeChat: Cathywong14689

票價:$780/480/300
演唱日期:11月5-8,10號
演出地點:紅磡體育館

另有VIP 握手位置
💁‍♂️門票詳細查詢請聯絡 +852 54031333/PM
 
KK
8 Nov 2017 2:15am
草蜢 紅館演唱會 2017 明星區握手位
💁‍♂️門票詳細查詢請聯絡 +852 54031333/PM
✳️WeChat: Cathywong14689

票價:$780/480/300
演唱日期:11月8,10號
演出地點:紅磡體育館

另有VIP 握手位置
💁‍♂️門票詳細查詢請聯絡 +852 54031333/PM
 
KK
8 Nov 2017 5:57pm
草蜢 紅館演唱會 2017 明星區握手位🙆🏻‍♂️
💁‍♂️門票詳細查詢請聯絡 +852 54031333/PM
✳️WeChat: Cathywong14689

票價:$780/480/300
演唱日期:11月8,10號
演出地點:紅磡體育館

另有VIP 握手位置
💁‍♂️門票詳細查詢請聯絡 +852 54031333/PM
 
KK
10 Nov 2017 1:44am
草蜢 紅館演唱會 2017 明星區握手位
💁‍♂️門票詳細查詢請聯絡 +852 54031333/PM
✳️WeChat: Cathywong14689

票價:$780/480/300
演唱日期:11月10號尾場
演出地點:紅磡體育館

另有VIP 握手位置
💁‍♂️門票詳細查詢請聯絡 +852 54031333/PM.
 
tel 96248846
10 Nov 2017 2:50pm
草蜢香港演唱會 11月10日 $780 $480 連位門票

地點:香港體育館(紅館,四面台)

tel 96248846 (WhatsApp 24 hr )
(即日面交,不用落訂)
 
KK
10 Nov 2017 3:38pm
草蜢 紅館演唱會 2017 明星區握手位
💁‍♂️門票詳細查詢請聯絡 +852 54031333/PM
✳️WeChat: Cathywong14689

票價:$780/480/300
演唱日期:11月10號尾場
演出地點:紅磡體育館

另有VIP 握手位置
💁‍♂️門票詳細查詢請聯絡 +852 54031333/PM