21 ‑ 22 Jan 2016 (everyday) 11am ‑ 7pm (8 hours)
The Hong Kong Polytechnic University Hung Hom, Kowloon, Hong Kong
free
contributed by


想換新野但又想環保啲?
黎OLD! MY DEAR買啲人地冇用但你會有用嘅貨品啦~
幫手減少不必要嘅浪費外,又可以買到自己需要嘅野。
咁仲唔係平靚正又環保?

到時一齊嚟瘋狂尋寶啦!!