22 ‑ 30 Jul 2017 (every Sun, Sat),
4 ‑ 13 Aug 2017 (every Sun, Fri, Sat) 2 ‑ 6pm (4 hours)
大本型 Domain 地下中庭 》香港九龍油塘高超道38號
22 Jul ‑ 27 Aug 2017 (every Sun, Sat) 5 ‑ 7pm (2 hours)
大本型 Domain 》香港九龍油塘高超道38號
29 Jul ‑ 13 Aug 2017 (every Sun, Sat) 2 ‑ 6pm (4 hours)
香港九龍油塘高超道38號
free
contributed by


由於「越野賽車」遊戲反應熱烈,現更決定延長開放時間,等更多型友可以嚟玩個痛快!

大本型喺今個暑假將會推出一連串精彩活動俾大家!俾各位小朋友盡情放電、玩個痛快!包括有越野賽車、歷奇滾筒、充氣迷宮及Music Evening,等各位型友可以過一個充滿活力而又開心嘅暑假!越野賽車、歷奇滾筒已經準備就緒,各位型友你哋又準備好未?


而且喺活動期間以電子貨幣消費滿指定金額,仲可以參加即抽即獎,贏取豐富獎品!