26 Jan ‑ 11 Feb 2018 (everyday) 11:30am ‑ 8pm (8 hours 30 minutes)
觀塘駱駝漆大廈3座地下A5-A6舖
free
contributed by


PRO CAM-FIS觀塘開倉特賣,低至3折!

寒流又到,又係時候搵保暖衣物喇!

時間剛剛好! 由1月27至2月11日期間,PRO CAM-FIS於觀塘駱駝漆大廈舉行開倉特賣,多款保暖貨品以低至3折發售,包括羽絨、抓毛、Windstopper及Gore-Tex外套等等...應有盡有,快D嚟參觀選購啦!